Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů:

Veškeré údaje, které na e-shopech spol. Pangea Tea zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek, jenž je zároveň provozovatelem elektronického obchodu, je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Aktuální identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu, kontakt pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím, odesláním objednávky, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek, stejně tak jako s obchodními podmínkami provozovatele elektronického obchodu.

Získané osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k rychlé a komfotní dodávce vámi objednaného zboží.

Pangea Tea, s.r.o.